تورم نقطه به نقطه

معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار اعلام کرد: قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط...

مرکز آمار ایران نرخ تورم