توسعه فن آوری در ایران

رییس جمهوری ایران در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان گفت هر کشوری دور خود دیوار بکشد نابود...

بررسی‌های منتشر شده در ایران بر اساس شاخص بین‌المللی توسعه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات (IDI) نشان می‌دهند که تهران...