توفان تندری

به گفته غلامرضا پورجلالی مدیر سازمان آب و فاضلاب (آبفا) خرمشهر، این شهر با مشکل جدی نبود شبکه جمع...

به گزارش سازمان اورژانس ایران، سیل روزهای اخیر به مرگ شش تن انجامید، توفان ۳۹ مصدوم بر جای گذاشت،...