توفان شن

در سال‌های گذشته به‌دلیل تغییرات اقلیمی و آب و هوایی، وقوع توفان‌های گرد و غبار افزایش یافته است. 

به گفته عبدالرحمان شهنوازی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان ۱۲۰ نفر از ساکنان این منطقه...

رسانه‌های محلی سیستان و بلوچستان خبر از دفن ۴۰۰ روستا در سیستان به دلیل توفان شن داده‌اند. ۳ هزار...

توفان شن در شهر زابل سیستان و بلوچستان آسمان این شهر را تاریک کرد.

سلطان‌علی دهمرده، فرماندار هیرمند در

۳۰ واحد مسکونی در سه

 امان‌الله بزی، رئیس شورای روستای