توفان نمک

معاون محيط زيست استان فارس گفت با فرارسيدن فصل گرما و نزديکی به ايام تابستان «خطر وقوع توفان‌های نمکی...

يک نماينده مجلس ايران درباره بروز خطر توفان نمک در برخی از شهرهای اين کشور هشدار داد.


عابد فتاحی،...