توقیف شناورهای آمریکایی

خامنه‌ای گفت: «باید این حادثه را کار خدا دانست که آمریکایی‌ها را به آب‌های ما کشاند تا با اقدام...

به‌رغم آن‌که پنتاگون از آزادی سرنشینان دو شناور آمریکایی توقیف‌شده در ایران خبر داده بود، آن‌ها همچنان در اسارت...

«تسنیم» نوشته است که دو شناور آمریکایی و خدمه نظامی آن‌ها «به دلیل ورود غیرقانونی به آب‌های سرزمینی ایران...