تولید آب از مه

گاردین از دو کارشناس آب درخواست کرده تا از تکنولوژی‌های خلاقانه و جدیدی بگویند که می‌توانند دسترسی به آب...