تولید ناخالص داخلی

درباره مشکلات عمده ساختاری اقتصاد ایران، با مهدی قدسی، دکترای اقتصاد و پژوهشگر موسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین به...

صادرکنندگان آلمانی با کاهش تقاضای خارجی مواجه هستند که به‌واسطه تنش‌های تجاری با آمریکا و نیز عدم قطعیت و...

حمید مافی- توسعه نابرابر و شکاف توسعه‎ای در مناطق مختلف ایران مسئله‌ای حل نشده است. طبق یافته‎های یک پژوهش...