تولید گوشی همراه داخلی در ایران

آخرین گوشی تلفن همراه شرکت ارتباط همراه که یک دهه قبل با وعده تولید «گوشی ملی» خط تولید خود...