توهین به مقدسات

احکام مهدی و حسین رجبیان و یوسف عمادی به دایره اجرای احکام بازپرسی اوین رفته است. این سه به...

۱۶ نفر به اتهام «توهین به مقدسات و تحصیل مال نامشروع» به یک تا پنج سال حبس محکوم شده‌اند....

امیرسالار داودی، وکیل سهیل عربی، زندانی سیاسی زیر حکم اعدام، می‌گوید پرونده او از اجرای احکام مطالبه شده...

شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور، پرونده سهیل عربی زندانی سیاسی زیر حکم اعدام را دوباره مطالعه و بررسی می‌کند.

نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی زندانی سیاسی زیر حکم اعدام، از تسلیم تقاضای اعاده دادرسی همسر خود به دیوان...

رویا صابری‌نژاد نوبخت، یک زن ایرانی‌ شهروند بریتانیا از مهرماه سال گذشته به اتهام «توهین به مقدسات» در زندان...

اکبر گنجی - اگر برده‌داری اسلامی و اخلاقی است، قصاص هم اسلامی و اخلاقی است. اگر بتوان برده‌داری را...