توپخانه موشکی

آمریکا می‌گوید آزمایش موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد کره شمالی شکست خورده است. سئول اما آن را آزمایش توپخانه موشکی کره...