تکاوران ارتش در سوریه

حمدالله بخشنده تکاور ارتش جمهوری اسلامی در سوریه کشته شد. او پنجمین نفر از تکاوران ارتش ایران است که...

محسن قیطاسلو نخستین تکاور تیپ ۶۵ نوهد ارتش جمهوری اسلامی است که در سوریه کشته شد. فرمانده نیروی زمینی...