تیراندازی مداح معروف

حمید رضایی - انتشار گسترده خبر تیراندازی «یکی از مداحان معروف» در تهران و شکایت یک زن و شوهر...