تیموشنکو

به نظر می‌رسد تهران آگاهانه از هرگونه موضع به نفع انقلاب اوکراین یا علیه حضور نظامی روسیه در کریمه...

در حالیکه "شورای میدان" در کیف وزیر اقتصاد پیشین را برای پست نخست وزیری معرفی کرده، موافقان و مخالفان...

تیموشنکو کاندیداتوری خود برای مقام نخست وزیری اوکراین را رد کرد. الکساندر تورچینف به عنوان رئیس جمهور موقت برگزیده...

تیموشنکو از زندان آزاد شد

تیموشنکو پس از آزادی به میدان استقلال رفت و از معترضان خواست در صحنه بمانند. او می‌خواهد نامزد...

اپوزیسیون و دولت اوکراین توافق کردند که برای جلوگیری از خونریزی با یکدیگر گفتگو کنند. نتیجه مذاکرات چهارساعته...