تیم مذاکره کننده‌ هسته‌ای ایران

آرش اعتمادی- بعضی گروه‌های "وقیح‌نگار" ایرانی روی اینترنت، به مناسبت شب‌های قدر به صورت موقت فعالیت‌های خود را...