ثبت آثار میراث فرهنگی

کوتاهی سازمان میراث فرهنگی

نگاهی به حضور ایران در نشست کمیته میراث جهانی، همزمان با برپایی سی‌و‌هفتمین دوره این نشست در کشور...

بیژن روحانی - کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو سی و ششمین نشست خود را از روز یکشنبه، ۲۴ ژوئن،...