ثبت تالاب هامون در فهرست ذخیره‌گاه‌های بین المللی یونسکو

به گفته محمودی با ثبت تالاب هامون در فهرست یونسکو، بودجه‌های بین المللی برای مدیریت این تالاب افزایش خواهد...