جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران

پارلمان اروپا از جمهوری اسلامی خواست علاوه بر آزادی فوری نسرین ستوده، به مقررات سازمان ملل در مورد رفتار...

چهار سازمان مدافع حقوق بشر بیانیه مشترکی درباره سفر حسن روحانی به فرانسه منتشر کردند و ضمن اشاره به...