جام جهانی برزیل

ایرج ادیب زاده − در مورد مسابقات جام جهانی برزیل و پدیده‌هایش و تجربه ایران در این مسابقات با...

مسابقات جام جهانی فوتبال در

فدراسيون فوتبال ایران دستمزدی را که فدراسیون جهانی فوتبال به‌دلیل شرکت در جام جهانی به هر بازیکن تیم ملی...

هرچند پروژه «یار دوازدهم» بد نام شد، اما یک هنرمند لبنانی، با پوشیدن پرچم ایران، به یار دوازدهم تیم...

مراسم گشایش جام جهانی فوتبال از تلویزیون دولتی ایران پخش نشد. مدير شبکه سه تلویزیون دلیل این سانسور را...

در روز آغاز جام جهانی فوتبال در برزیل، در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات و اعتصاب بر پا بود...

حسين آذين، نماینده مجلس که قرار است به برزیل سفر کند، گفت نمایندگان مسافر جام جهانی هم فساد در...

جام جهانی برزیل در سایه اعتراضات مردمی قرار گرفته و ترانه «متأسفم نیمار» در این بین به ترانه...

عفو بین‌الملل با در نظر گرفتن خشونت‌های سال گذشته پلیس در برزیل نسبت به ادامه این خشونت‌ها در حین...

در مدت جام جهانی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گازهای کربن تولید می‌شود که دلیل اصلی...