جانشین رهبر

ایرج مصداقی – حواسمان به محسن عراقیِ "اراکی" ‌شده هم باشد. ظاهرا جزو کاندیداهای جانشینی خامنه‌ای است.

پرسش در باره عوض شدن رهبر جمهوری اسلامی باعث تعجب یا ترس بسیاری افراد می‌شود. بیش از همه، می‌توان...