جایزه ادبی سروانتس

جهان «دل پاسو» متأثر از آثار نویسندگانی چون خوآن رولفو، ویلیام فاکنر، جیمز جویس و لوئیس کارول است.او...

النا پونیا توسکا، نویسنده مکزیکی جایزه ادبی سروانتس در سال ۲۰۱۴ را به دست آورد.