جایزه اسرائیل

نتانیاهو گفته بود «جایزه اسرائیل» به چپ‌ها و تندروها میدان می‌دهد. او پس از مخالفت‌ها و تهدید دیوید گروسمن،...