جایزه انجمن قلم مجارستان برای سیمین بهبهانی

حسین نوش اذر و شهزاده سمرقندی مهمترین عناوین فرهنگی هفته گذشته رو دستچین کرده‌اند و علاوه بر این به...

جایزه «یانوش پانونیوش» از سوی انجمن قلم مجارستان به سیمین بهبهانی اهداء شد. انجمن قلم مجارستان با این جایزه...