جایزه مهرگان

علیرضا زرگر، مدیر مهرگان ادب اعلام کرد که بررسی آثار ادبیات تبعید و مهاجرت به شکل موجود، زیر سقف...

جایزه مهرگان قدیمى‌ترین جایزه مستقل و خصوصى ایران، همزمان با سومین دهه فعالیت خود در نظر دارد تا نخستین...