جایگاه ایران از نظر بیکاری در جهان

تنها در ۱۵ کشور جهان نرخ بیکاری از ایران بالاتر است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده در سال جاری...