جرائم امنیتی برای فعالان کارگری

کارفرمایان سیمان کارون و نیشکر هفت‌تپه خواهان محاکمه مجدد کارگرانی‌اند که دادگاه آن‌ها را تبرئه کرده. آموزش‌وپرورش هم از...

عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد در زندان علائمی از یک سکته مغزی دیگر بروز داده. شهابی به درمان...

محمود صالحی، فعال کارگری، در پی وخامت شدید حال جسمی‌اش، بعدازظهر روز پنجشنبه دوم آذر ماه از زندان آزاد...

مزدها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهند. بیکاری بیکاران به جای خود، ترس از بیکاری آرامش کارگران شاغل را گرفته، و...