جريان انحرافی

روح‌الله احمدزاده کرمانی، رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی در پستی تلگرامی ادعا کرده که احتمال صدور حکم ارتداد برای...