جزایر کوریل

سفر دو روزه ولادیمیر پوتین برای دیدار و گفت‌و‌گو با شینزو آب درباره مناقشه تاریخی دو کشور روسیه و...

در این سفر، مالکیت جزایر کوریل و امضای چند معاهده اقتصادی بین روسیه و ژاپن در مرکز توجه رئیس...

ارتش روسیه مانوری نظامی را در جزایر مورد مناقشه با ژاپن آغاز کرده است. روسیه به دلیل تحرکات نظامی...