جزیره فاو

اکبر گنجی- محسن رضایی تصویری قهرمانانه از خود به نمایش می‌گذارد و خطاها را به گردن دیگران می‌اندازد. اگر...

اکبر گنجی- درباره جنگ نکات ناگفته فراوانی وجود دارد که رفته رفته روشن خواهد شد. هزینه‌ها و پیامدهای این...