جزیره لسبوس

در سال‌های گذشته وضعیت پناهجویان در یونان روز به روز وخیم‌تر شده است. در روزگار کرونا هم مشکلات آنها...

فرزاد صیفی‌کاران- بهنام زارعی، پناهجوی ساکن یونان در گفت‌و‌گو با زمانه به تشریح شرایط پناهجویان جزیره لسبوس و کمپ...

یکشنبه ۷ مهر در شورش پناهجویان معترض در اردوگاه پرازدحام موریا در جزیره لسبوس یونان در اثر آتش‌سوزی...