جزیره لسبوس یونان

یش از هشت هزار پناهجو، از کشورهای مختلف عربی-آفریقایی، افغانستان و ایران در کمپ «موریا» در شرایطی غیر بهداشتی...

در جزیره لسبوس یونان ادارات دولتی، مدارس و مغازه‌ها روز دوشنبه ۲۰ نوامبر / ۲۹ آبان در اعتراض به...

پلیس یونان می‌گوید جسد این دو پناهجو را در حالت تقریباً بی‌جان در ساحل جزیره لسبوس یافتند و به...

جستجو برای یافتن مسافران ناپدید شده ادامه دارد. اطلاعاتی درباره تابعیت این پناهجویان هنوز در دست نیست.