جشنواره سينما حقيقت

در مراسم پايانی جشنواره فيلم‌های مستند "سينما حقيقت" در آبادان سخنان ناصر تقوايی، قطع شد و اعتراض گروهی از...