جشنواره وومکس

هیأت داوران وومکس اعلام کردند هنگامی که کلهر می‌نوازد مثل این است که زبانی کامل ایجاد می‌کند برای ارتباط...

جشنواره وومکس اعلام کرد که در بیست و پنجمین دوره برگزاری‌اش جایزه ویژه خود را به خاطر ابداع زبان...