جشنواره کن 2013

نمايش فيلم "گذشته"، اثر تازه اصغر فرهادی در شصت‌وششمين دوره جشنواره فيلم کن، توجه منتقدان را به خود جلب...