جعفر ميلی منفرد

رضا فرجی‌دانا وزیر علوم، تحقیقات

۱۵۰ نماینده مجلس ایران طی

در چهارمين جلسه بررسی صلاحيت وزيران پيشنهادی دولت يازدهم در مجلس ايران، بار ديگر رويدادهای سال ۸۸ محور اصلی...

جعفر میلی منفرد، وزیر پیشنهادی