جعفر شجونی

نماینده کرج در دوره اول مجلس و عضو شورای مرکزی روحانیت مبارز و موتـلفه در سن ۸۴ سالگی درگذشت....

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، منتخبان زن مجلس دهم را "دوشیزگان مجهول‌الهویه" و رفسنجانی و فرزندانش را "ضد...

نتیجه انتخابات در تهران، خشم جریان شکست‌خورده را به دنبال داشته است. آن‌ها در تحلیل‌های خود درباره علل این...