جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی

فعالیت بیشتر آمریکا در مرزهای افغانستان و تاجیکستان در حالی آغاز می‌شود که چین نیز حضور نظامی خود را...