جمعیت‌شناسی

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از محمود بهزادی، وکیل میمنت چاووشی اعلام کرد که این جمعیت‌شناس آزاد شده...

وکیل میمنت حسینی اعلام کرده که نام این جمعیت‌شناس بازداشتی در دادسرا ثبت نشده. به یک معنا: رئیس قوه...

اکبر گنجی − میمنت حسینی چاوشی، استاد جمعیت‌شناسی را دستگیر کرده‌اند، به اتهام نفوذی بودن. هر کس در چارچوب...