جمعیت جهان

در این روزهای پایانی سال ۲۰۱۴ بنیاد جمعیت جهان اعلام کرد که از سال گذشته تاکنون به جمعیت جهان...

رشد جمعیت جهان تا حدود یازده میلیارد نفر، نقش زمینه در تعیین یک جهش ژنتیکی، مغولستان در مسیر توسعه...

بیژن روحانی – عبور جمعیت جهان از مرز هفت میلیارد نفر بحث‌های مختلفی را در زمینه آینده محیط...

تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶-۲۰۲۰