جمعیت جهان در سال ۲۰۱۷

با نزدیک شدن پایان سال میلادی ۲۰۱۷ بنیاد جمعیت جهان که مقر آن در هانوفر آلمان است اعلام کرد...