جمعیت سیاسی الوفاق بحرین

دستگاه قضائی بحرین جمعیت الوافق، اصلی‌ترین گروه مخالفان شیعه در این کشور را منحل اعلام کرد.

محمد جواد ظریف ضمن درخواست آزادی شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت وفاق، به بحرین پیام داد که برخورد قهرآمیز...