جمعیت فعال

محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورِی، گفته است که از جمعیت حدود ۷۶ میلیون نفری کشور،...

بر پایه آخرین داد‌ه‌های مرکز آمار ایران، بیش از ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور کوچک‌ترین...

نتایج آمارگیری نیروی کار ایران در پاییز گذشته، نشانگر نرخ بیکاری ۳ / ۱۰ درصدی با ۲ میلیون و...