جمعیت جهان

جمعیت بیش از ۲۰ کشور تا ۲۱۰۰ نصف خواهد شد. جمعیت چین نیز از ۱,۴ میلیارد تن در حال...

با نزدیک شدن پایان سال میلادی ۲۰۱۷ بنیاد جمعیت جهان که مقر آن در هانوفر آلمان است اعلام کرد...

مؤسسه مطالعات جمعیت‌شناسی فرانسه در پژوهش‌های جدید خود گفته است که جمعیت جهان تا پایان قرن حاضر می‌تواند به...

بر اساس گزارش شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۹ میلیارد و ۸۰۰...

«بنیاد جمعیت جهان» مستقر در آلمان اعلام کرد که جمعیت جهان همچنان افزایش می‌یابد و در حال حاضر هفت...

مرکز آمار آمریکا می‌گوید جمعیت سالمندان جهان سال به‌ سال در حال افزایش است و پیری جمعیت سرعت بی‌سابقه‌ای...