جمع‌آوری دستفروشان

با نزدیک شدن به پایان سال برخورد با دستفروشان شدت گرفته است. رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید: شهرداری مکلف...

شهرداری اردبیل به خواست بازاری‌ها با دستفروشان برخورد می‌کند. یک عضو شورای شهر جمع‌آوری دستفروشان را «غیر منصفانه» می‌داند.