جمع آوری ماهواره ها

مأموران نيروی انتظامی تهران از چند روز پيش «طرح ضربتی جمع‌آوری ماهواره‌ها» را آغاز کرده‌اند.

يک مقام ارشد سپاه پاسداران ايران گفت اجباری کردن حجاب "چندان تأثير و کارايی ندارد."


به گزارش خبرگزاری دانشجويان...