جنبش خدمت

شادیار عمرانی- روزنامه زمان یک نمونه از مجموعه رسانه‌ای جنبش گولن با نفوذ مالی و اجتماعی بسیار گسترده در...

پلیس ترکیه در عملیاتی سراسری، ۳۲ روزنامه‌نگار و منتقد اردوغان را دستگیر کرد. سردبیر روزنامه «زمان» و رئیس سابق...