جنبش سبز

محمدرضا شالگونی − بدون اصلاح طلبان، "جنبش سبز" نمی‌توانست شکل بگیرد؛ اما آن جنبش را ساخته و پرداخته اصلاح...

فرهاد خسروخاور − جنبش سبز درانجام اصلاحات دموکراتیک درون رژیم ناکام ماند و، به این معنا، نشانگر پایان جنبش...

فرهاد خسروخاور − برای درک جنبش سبز در ایران، باید به آن ازمنظری تاریخی نگریست. این جنبش نتیجه‌ی رشد...

عبدالعلی بازرگان, محسن کدیور, صدیقه وسمقی, حسن یوسفی‌اشکوری نامه‌ سرگشاده‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند, نامه‌ای با این...

اکبر گنجی − حرکت سبز جنبش نبود: ۱. به معنای کلاسیک جنبش‌های اجتماعی که دارای سازمان و رهبری تثبیت...

اگر بار دیگر شرایطی در ایران ایجاد شود که جنبشی شکل بگیرد، آیا تجربه جنبش سبز در شکل گیری...

در ویدئوی هشتم، رویدادهای منتهی به ۱۸ تیر سال ۸۸ را به تصویر کشیده‌ایم.

مهران رضایی − ناجنبش‌ها متشکل از مردم عادی هستند و سیاسی بودن شان به سیاسی شدن زیست روزمره شان...

در ویدئوی هفتم مجموعه «پنج سال پیش در چنین روزهایی» همزمان با پنجمین سالگرد انتخابات سال ۸۸ ادامه اعتراض...

عادل و مژده عطار − پای صحبت یک کنشگر مصری نشستیم تا هم از مصر کنونی و مبارزه در...

پانته‌آ بهرامی − "جنبش سبز" چه خصلتی داشت و به چه معنا آتش زیر خاکستر است؟ گفت‌وگو در این...

مجید محمدی − جنبش سبز همانند جنبش‌های مشروطیت، ملی شدن صنعت نفت و بهمن ۵۷ یکی از سرمایه‌های اجتماعی...

حمید مافی- آیا دولت روحانی را می‎توان پیامد انتخابات سال ۸۸ دانست؟ آیا بنفش‎ها همان سبزهای سرکوب شده‎اند که...

ممین نام مستعار فعالی ترک از سازمان‌دهندگان پلتفرم کار و عدالت در ترکیه است که خود را مارکسیست اسلامیست...

در ویدئوی ششم، واکنش معترضان و حاکمیت به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه را به تصویر...

مهدی تاجیک - گروهی از سبزها امیدوارند که بعد از مهیا شدن شرایط و باز شدن نسبی فضای...

فرهاد مرادی و امید رضایی − حصر تنها بدن «میرحسین» را به بند نکشیده، بلکه حاکم توانسته به این...

مجموعه پنج سال پیش در چنین روزهایی

عزیز خسروشاهی − مردم اکنون پس از گذشت ۵ سال از آن انتخابات و حرکتی که "جنبش سبز" نام...

در ویدئوی چهارم، رادیو زمانه اولین اعتراض‌ها به نتیجه اعلام شده و چگونگی شکل گیری آنچه امروز به آن...