جنبش شب ایستاده

در درگیری‌های شامگاه جمعه ۲۲ آوریل / سوم اردیبهشت میان پلیس فرانسه و ۱۰۰ تن از معترضان جنبش «شب‌ایستاده»...

در ادامه اعتراضات مردمی به بی‌عدالتی‌های اجتماعی در فرانسه، پنج‌شنبه شب ۱۴ آوریل / ۲۶ فروردین درگیری‌های خیابانی در...