جنبش گولن

به‌رغم گذشت دو سال و نیم از کودتای نافرجام ترکیه، بازداشت‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد. بار دیگر...

چند هزار تن از اخراج شدگان اساتید دانشگاه‌ها هستند. ۱۵ رسانه نیز که غالباً کردی و متعلق به استان‌های...

در پی این تغییرات شخص اردوغان فرماندهی ستاد مشترک و سازمان اطلاعات ترکیه را بر عهده خواهد گرفت. دانشکده...

دادستانی استانبول برای «تکمیل تحقیقات» پیرامون کودتا حکم به دستگیری آنها داده بود. آنها پس از آنکه شهادت‌نامه‌های...

در پی واگذاری روزنامه‌‌ «زمان» و خبرگزاری «جیهان» به دولت ترکیه، هشت مقام بلندپایه این کشور نیز به اتهام...

بر اساس نتایج شمارش ۳۷ درصد کل صندوق‌ها، حزب عدالت و توسعه تاکنون ۴۶ درصد و حزب جمهوری خلق...