جنبش وال استریت

دیوید هاروی - خیلی از چیزهایی خوبی که ما الان در دست داریم نتیجه‌ مشکلات طبقاتی، متحد شدن کارگران...